Sertifisert kaffe

JDE samarbeider med en rekke organisasjoner innenfor bærekraftig landbruksproduksjon av kaffe. Slike  organisasjoner har fokus på 3 viktige områder: Sosiale forhold, miljømessige forhold og ikke minst økonomiske forhold for råkaffe-produsenter.

Utz Certified og Fairtrade er sertifiseringsordninger som har programmer for opplæring av ledelsen på kaffeplantasjene, slik at de bedre er i stand til å ta det sosiale og økonomiske ansvaret overfor sine ansatte, samt at kaffe-produksjonen utvikles med fokus på både god kvalitet og større avlinger. Vi samarbeider også med andre sertifiseringsordninger av blant annet økologiske produkter.

Fairtrade
Vi tilbyr Fairtrade-sertifisert kaffe i en rekke forpakningsstørrelser til dagligvare og storkjøkken. Fairtrade stiller krav til de miljømessige og sosiale forholdene på farmene, og kontrollerer levestandard og arbeidsforhold. Ved å være Fairtrade-sertifisert får kaffefarmen en garantert minstepris for kaffen den selger. Den får også betalt en fastsatt tilleggspris, kalt premium, som skal gå til å forbedre sosiale forhold, som for eksempel skoler og helsestasjoner.
Den Fairtrade-merkede kaffen finnes i størrelser fra 90 til 1000g, samt i ulike formalingsgrader.
Her finner du den Fairtrade-merkede kaffen vi tilbyr
Her kan du lese mer om Fairtrade-sertifisert kaffe

Utz Certified
Utz Certified er en sertifiseringsordning som er mindre kjent i Norge enn Fairtrade, men som på verdensbasis er langt større og i sterk vekst. I likhet med Fairtrade bidrar Utz Certified til å utvikle de sosiale og miljømessige forhold på kaffefarmene; men har i tillegg et betydelig fokus på å utvikle den økonomiske siden for kaffeprodusentene. Sertifiseringsordningene har altså litt ulikt fokus, og mens Fairtrade er innrettet mot småskal-produsenter, retter UTZ Certified seg mot mellomstore og store produsenter av råkaffe.

Her finner du vårt utvalg av kaffe som er sertifisert av Utz Certified
Her kan du lese mer om Utz-sertifisert kaffe

Debio – økologisk kaffe
Er kaffen merket som økologisk er den dyrket uten bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler. I  økologisk produksjon søker man også å unngå skade på miljøet og det biologiske mangfoldet. Debio er garantisten for at kaffe med  godkjenningsmerket er produsert på en økologisk og bærekraftig måte, og er det organet i Norge som forvalter, regulerer og kontrollerer økologisk produksjon og regelverk.
Her finner du vårt tilbud av Debio-merket kaffe

Krav
KRAV er det svenske merket for økologisk produksjon. KRAV-merket gir en garanti for at en vare er økologisk dyrket. Merket setter krav til at det ikke brukes kunstgjødsel eller syntetiske sprøytemidler i produksjonen. Det stilles også høye krav om dyrevelferd, sosialt ansvar og klimapåvirkning.
Her finner du vårt tilbud av Krav-merket kaffe

EU-merking, «Euro-leaf»
EUs merking av økologiske varer, kalt «Euro-leaf».  Ved bruk viser dette at minst 95% av ingrediensene i et produkt er økologiske.
Her finner du vårt tilbud på kaffe som er sertifisert som «Euro-leaf»

Rainforest Alliance
Rainforest Alliance arbeider for å sikre biologisk mangfold og bærekraftige levevilkår gjennom fokus på jordbruk øg økonomisk vekst.

Her finner du vårt tilbud av kaffe sertifisert av Rainforest Alliance.